Advertisement
سکوت شب و آرامشی ترسناک
Mojtaba N - @mojbala Instagram Profile - AutGram.Com
mojbala
2

سکوت شب و آرامشی ترسناک

Advertisement
Advertisement
زمستان نیز رفت اما بهارانی نمی بینم
بر این تکرار در تکرار پایانی نمی بینم

به دنبال خودم چون گردبادی خسته می گردم
ولی از خویشتن جز گردی به دامانی نمی بینم

چه بر ما رفته است ای عمر ؟ ای یاقوت بی قیمت !
که غیر از مرگ گردنبند ارزانی نمی بینم

زمین از دلبران خالی ست یا من چشم و دل سیرم ؟
که می گردم ولی زلف پریشانی نمی بینم

خدایا عشق درمانی به غیر از مرگ می خواهد
که من می میرم از این درد و درمانی نمی بینم

فاضل نظری

#گل #زمستان #برف #سرما #flower #winter #snow #flowerinsnow #lovestory
Mojtaba N - @mojbala Instagram Profile - AutGram.Com
mojbala
9

زمستان نیز رفت اما بهارانی نمی بینم بر این تکرار در تکرار پایانی نمی بینم به دنبال خودم چون گردبادی خسته می گردم ولی از خویشتن جز گردی به د