#sizdengelenler 👍 ƏCƏMİDƏN RAZİNƏ NƏ DƏXLİ ANLAMIRAMDA -_-